Meldpunt Overlast & Zorg

Overlast en Zorg

In de stad wonen we met zín allen dicht opelkaar. Dat merken we dan ook dagelijks. En dat leidt tot heel wat irritaties over en weer. Maar wanneer is last nu eigenlijk overlast? Als de buren ťťn keer per jaar een groot feest geven tot diep in de nacht? Wanneer er dagelijks drugsverslaafden in het portiek zitten?

Overlast is wanneer andermans gedrag het eigen woon- en leefplezier vergalt en wanneer dit gedrag structureel is. Dus wanneer u er regelmatig last van hebt. Denk aan het groepje hangjongeren voor de deur. Denk ook aan drugs- en drankverslaafden, aan psychiatrische patiŽnten. Maar ook aan bedrijfjes en bedrijven in de directe woonomgeving. Natuurlijk probeert u eerst zelf de problemen op te lossen. Met praten, met uitleggen, met overtuigen. Maar als dat niet lukt, dan kunt u bij de gemeente terecht. Daarvoor is het Meldpunt Overlast en Zorg.

Zorg

Soms maakt u zich zorgen over iemand in de buurt, ook al veroorzaakt deze geen overlast. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die vereenzamen, die zichzelf of hun omgeving vervuilen, die psychische problemen hebben of waar sprake is van huiselijk geweld. Ook daarover kunt u contact opnemen met het Meldpunt Overlast en Zorg. Zo zorgen we met zín allen voor elkaar.

Hoe melden?

U kunt uw melding op twee manieren doen, telefonisch en digitaal. U kunt het Meldpunt telefonisch bereiken op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur. Buiten deze uren kunt u uw melding inspreken op het antwoordapparaat. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug. U kunt uw melding ook doen via het eloket van de gemeente. Het adres is www.eloket.groningen.nl

Niet anoniem, wel geheim

Als u belt, vragen we altijd naar uw naam. Dat geldt ook voor een melding via het internet. Dat heeft twee redenen. Ten eerste willen we u laten weten wat er met uw melding gebeurt. Maar daarnaast willen we voorkomen dat er misbruik van het Meldpunt gemaakt gaat worden. Uw gegevens worden beschermd door het privacyreglement dat speciaal voor dit Meldpunt is gemaakt. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit bekend gemaakt aan degene(n) over wie u een melding heeft ingediend.

Deelnemers Meldpunt

Het Meldpunt staat centraal tussen al die instanties in die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van problemen.

Dit zijn

  • Gemeente Groningen,
  • Regiopolitie Groningen,
  • Verslavingszorg Noord-Nederlend,
  • Stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening

(ook jongerenwerk ),

  • Stichting Huis voor Thuis- en Daklozen,
  • Stichting Stiel (opbouwwerk),
  • Stichting GGZ Groningen,
  • Woningbouwcorporaties de Huismeesters, Lefier StadGroningen, Nijestee, Patrimonium, Vitalis en Woonstade.

 

Daarnaast werkt het Meldpunt regelmatig samen met andere instellingen zoals Thuiszorg Groningen, Jeugdzorg, Stichting Werkprojecten, Maatschappelijke opvang, e.d.

  


 

Buurtbemiddeling

 

Doktersdienst Avond en weekend dienst.

   

Energiewacht CV onderhoudsdienst

   

M.J.D. Maatschappelijke Juridische Dienst

 

Meldpunt overlast Voor alle overlast problemen.

   

Millieudienst Grofvuil storten of laten halen

 

Onderhoudsdienst In Onderhoud aan uw woning!

   

Peter Kuil Voor ontstoppingen

 

Politie Noord Politie wijkteam noord

 

Wijkpost Korreweg De wijkpost in 2008 opgeheven.
 
Copyright © Geert Reinders | All rights reserved.